Historiek

Talrijke nieuwbouwprojecten, restauraties en verbouwingen in en rond Brugge, werden vanaf de jaren '30 t.e.m. jaren '70 naar ontwerp van ir. arch. Maurice Vermeersch uitgevoerd. Hierbij zijn vooral in de Brugse binnenstand de zeer omvangrijke restauratiewerkzaamheden aan geklasseerde monumenten zoals o.a. de Hallen en het Belfort te vermelden, waarvan de studies in 1949 werden aangevangen en in 1974 voltooid i.s.m. zijn zoon Luc. Ook talrijke andere realisaties in Brugge zijn noemenswaardig zoals o.m. de schermgevel van het huis 'Craenenburg' op de Markt, de schoolgebouwen van de Zusters van de Heilige Jozef in de Zilverstraat, de restauratiewerken aan de OLV-Kerk in de Mariastraat alsook het verplaatsen van de praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute in dezelfde kerk, i.s.m. zijn zoon Luc, evenals de restauratie van de Genuese Loge of 'Saaihalle'.