Werkdomein

Onze werkdomeinen:
  • Monumentenzorg (restauratie en herbestemming)
  • Culturele sector (musea, expo, bibliotheken)
  • Residentiële sector (PPS, meergezinsbouw, appartementen)
  • Particuliere woningbouw (nieuwbouw en verbouwing)
  • Sociale woningbouw (VMSW-dossiers, CBO-procedure)
  • Medisch en gespecialiseerde zorgsector (VIPA-dossiers, RVT's, ziekenzorg, revalidatie)
  • Onderwijs (AGION-dossiers) en kantoren
  • Handel en horeca (totaalinrichting en vast meubilair)
  • Consultancy (Haalbaarheidsstudies, energieadvies, EPB)
  • Wedstrijden

In alle sectoren wordt gestreefd naar duurzaamheid en energiebewust bouwen.